GDPR

Snažím se zajistit Vaše soukromé údaje tak, abyste se na mých stránkách cítili dobře a v bezpečí. V tomto článku Vám popíšu, jaké údaje sbírám, proč to dělám a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s nimi. 

Od 25. 5. 2018 platí u nás nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále GDPR. Jako správce osobních údajů (tedy člověk, který rozhoduje o způsobu a účelu shromažďování osobních údajů, o nakládání s nimi a který je zodpovědný za jejich zabezpečení) na těchto webových stránkách Vás informuji, jak a proč zpracovávám Vaše osobní údaje a o Vašich právech v souvislosti s nimi.

Správcem osobních údajů na stránce www.ukormorana.cz je Mgr. Veronika Ďuríčková, IČ 3736351, sídlo firmy Husitská 110/70, Praha 3, IČ: 03736351, ŽL vydaný v Praze 3 dne 18. 2. 2016 pod č.j. UMCP3 019062/2016 a spisovou značkou S UMCP3 019059/2016.

Údaje od Vás získávám prostřednictvím nákupního formuláře na stránkách www.ukormorana.cz. S osobními daty nakládám zodpovědně, v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Jsou uložené na zabezpečených serverech, výhradně v prostoru EU. Vaše údaje zpřístupním pouze z důvodů plnění zákonných povinností (tj. úředním osobám) – kromě této výjimky nikdy neposkytuji žádným třetím stranám. Vaše soukromé údaje sbírám ze dvou důvodů: marketingového (na základě dobrovolného souhlasu) a obchodního (na základě objednaného zboží). 

 
 

Marketingové účely 

Těmito účely rozumím informační materiály z webových stránek www.ukormorana.cz, nejčastěji informace o nových článcích z tohoto webu. Informace zasílám zdarma na mailové kontakty na základě uděleného souhlasu s tímto zasíláním. Dobrovolný souhlas byl poskytnut v e-mailu. Pro účely marketingových sdělení eviduji pouze zadanou e-mailovou adresu, popř. jméno (jako minimální údaj k tomu, aby e-mail mohl být doručen). Vaše údaje budu uchovávat po dobu tří let od udělení souhlasu (pokud se do té doby neodvoláte). Nemám automatické robůtky a kontrolu mailové databáze provádím ručně, takže je možné, že v ní zůstanete tři roky a kousek - jednou za rok budu dělat kontrolu a starší kontakty vyřazovat. Odvolání souhlasu je možné velmi jednoduše v každém zaslaném e-mailu.

 

Obchodní účely

pro tyto účely uchovávám údaje zákazníků, kteří si objednali zboží z obchůdku U KORMORÁNA. Aby bylo možné identifikovat kupujícího, komunikovat s ním během přípravy zakázky (či vyřizovat aktuální věci během vyřizování a doručování), identifikovat bezhotovostní platbu, vystavit doklad o zaplacení, řádně doručit zboží a vystavit doklad o zapalcení, uschovávám následující údaje:

 • Jméno, příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Poštovní adresa
 • Datum narození a křestní jméno osoby, pro niž má být vypracován numerologický rozboz (pouze u nákupu numerologických rozborů - jak s nimi nakládám viz dále)

 

Tyto Vaše údaje zpracovávám během realizace zakázky a uschovávám podle zákona po dobu deseti let, s výjimkou data narození.

Svým zákazníkům posílám informace o nových článcích na blogu obchůdku U KORMORÁNA - z důvodu tzv. "oprávněného zájmu" (tak se to v úřední řeči jmenuje), který umožňuje zasílat informace o nabídkách stejných nebo podobných jako je zakoupené zboží. Z odběru se můžete v každém e-mailu okamžitě odhlásit. Informace Vám budu posílat po dobu tří let, pokud se mezitím neodhlásíte sami. 

 
Zpracování a uchovávání údaje o datu narození
 
Abych mohla zpracovat numerologické rozbory, musím znát datum narození osoby, pro niž bude rozbor zpracován (je totiž na tomto datu postaven). Tento údaj získám vždy pouze tak, že mi jej zadavatel rozboru zašle. 
 • V případě, že se jedná o jinou osobu, než je zadavatel, nemusím znát celé jméno dotyčné osoby, stačí pouze křestní (po dohodě se zákazníkem) ani další údaje, které by mohly vést k idnentifikaci dané osoby.
 • V případě, že zpracovávám datum narození zadavatele, je datum spojeno s dalšími identifikačními údaji (adresa, jméno, e-mail...).
 • V obou případech zpracovávám a uchovávám data tak, aby se minimalizovalo riziko jejich úniku či zneužití.
 • Data narození nikdy nepředávám dalším subjektům s výjimkou, že bych o ně byla požádána státním orgánem provádějícím kontrolu. (To platí i o dalších údajích - viz další části tohoto textu)
 • V numerologickém rozboru neoznačuji osobu celým jménem, aby nebylo možné ji podle něj identifikovat. Rozbor a fakturu posílám ve dvou různých e-mailech. E-mail s odeslaným rozborem uchovávám elektronicky po dobu jednoho měsíce od odeslání, pak jej vytisknu a z počítače odstraním. 
 • Údaje o jménech a datech narození uchovávám v papírové, nikoli elektronické podobě, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 • Rozbory v elektronické podobě uchovávám v anonymizované podobě (pod označením, které znemožňuje přiřadit datum k jedné konkrétní osobě). 

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Máte právo se na mě obrátit, chtít vědět, jaké přesně údaje o Vás mám, a požadovat opravu údajů, pokud mají být jinak.
 • Můžete mě požádat o vysvětlení nebo nápravu, pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, o opravu či doplnění údajů nebo o jejich výmaz (právo být zapomenut).
 • Máte právo podat na mě stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že:

 • Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě dobrovolného souhlasu nebo zákonného právního titulu.
 • Nepracuji s jinými citlivými údaji (zdravotní stav, národnostní, rasový, etnický původ, náboženské vyznání, sexuální orientace, náboženské, politické přesvědčení aj.) než s datem narození (nakládání s ním - viz XX)
 • Vůči svým odběratelům splňuji informační povinnost a umožňuji jim výkon jejich práv (podle zákona o ochraně osobních údajů)
 • Pokud by došlo z mé strany k jakýmkoli změnám oproti popsanému stavu, neprodleně o tom budu své odběratele informovat, popř. tyto změny nebudu realizovat bez jejich informovaného souhlasu, pokud to zákon vyžaduje.

 

Snažila jsem se popsat všechno okolo soukromých údajů a nakládání s nimi co nejsrozumitelněji, kdyby Vám nicméně nebylo cokoli jasné nebo byste se chtěli jen na něco zeptat, kontaktujte mě na e-mailu Veronika.Lenzova@email.cz nebo na telefonu 604 629 139.