OCHRANA OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ

Snažím se zajistit Vaše soukromé údaje tak, abyste se na mých stránkách cítili dobře a v bezpečí. V tomto článku Vám popíšu, jaké údaje sbírám, proč to dělám a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s nimi. 

Od 25. 5. 2018 platí u nás nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále GDPR. Jako správce osobních údajů (tedy člověk, který rozhoduje o způsobu a účelu shromažďování osobních údajů, o nakládání s nimi a který je zodpovědný za jejich zabezpečení) na těchto webových stránkách Vás informuji, jak a proč zpracovávám Vaše osobní údaje a o Vašich právech v souvislosti s nimi.

Správcem osobních údajů na stránce www.ukormorana.cz je Mgr. Veronika Ďuríčková, IČ 3736351, sídlo firmy Husitská 110/70, Praha 3, IČ: 03736351, ŽL vydaný v Praze 3 dne 18. 2. 2016 pod č.j. UMCP3 019062/2016 a spisovou značkou S UMCP3 019059/2016.

Údaje od Vás získávám prostřednictvím nákupního formuláře na stránkách www.ukormorana.cz. S osobními daty nakládám zodpovědně, v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Jsou uložené na zabezpečených serverech, výhradně v prostoru EU. Vaše údaje zpřístupním pouze z důvodů plnění zákonných povinností (tj. úředním osobám) – kromě této výjimky nikdy neposkytuji žádným třetím stranám. Vaše soukromé údaje sbírám ze dvou důvodů: marketingového (na základě dobrovolného souhlasu) a obchodního (na základě objednaného zboží). 

 
 

Marketingové účely 

Těmito účely rozumím informační materiály z webových stránek www.ukormorana.cz, nejčastěji informace o nových článcích z tohoto webu. Informace zasílám zdarma na mailové kontakty na základě uděleného souhlasu s tímto zasíláním. Dobrovolný souhlas byl poskytnut v e-mailu. Pro účely marketingových sdělení eviduji pouze zadanou 
e-mailovou adresu, popř. jméno (jako minimální údaj k tomu, aby e-mail mohl být doručen). Vaše údaje budu uchovávat po dobu tří let od udělení souhlasu (pokud se do té doby neodvoláte). Nemám automatické robůtky a kontrolu mailové databáze provádím ručně, takže je možné, že v ní zůstanete tři roky a kousek - jednou za rok budu dělat kontrolu a starší kontakty vyřazovat. Odvolání souhlasu je možné velmi jednoduše v každém zaslaném e-mailu.

 

Obchodní účely

pro tyto účely uchovávám údaje zákazníků, kteří si objednali zboží z obchůdku U KORMORÁNA. Aby bylo možné identifikovat kupujícího, komunikovat s ním během přípravy zakázky (či vyřizovat aktuální věci během vyřizování a doručování), identifikovat bezhotovostní platbu, vystavit doklad o zaplacení, řádně doručit zboží a vystavit doklad o zapalcení, uschovávám následující údaje:

 • Jméno, příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Poštovní adresa

Tyto Vaše údaje zpracovávám během realizace zakázky a uschovávám podle zákona po dobu deseti let.

Svým zákazníkům posílám informace o nových článcích na blogu obchůdku U KORMORÁNA - z důvodu tzv. "oprávněného zájmu" (tak se to v úřední řeči jmenuje), který umožňuje zasílat informace o nabídkách stejných nebo podobných jako je zakoupené zboží. Z odběru se můžete v každém e-mailu okamžitě odhlásit. Informace Vám budu posílat po dobu tří let, pokud se mezitím neodhlásíte sami. 

 
 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Máte právo se na mě obrátit, chtít vědět, jaké přesně údaje o Vás mám, a požadovat opravu údajů, pokud mají být jinak.
 • Můžete mě požádat o vysvětlení nebo nápravu, pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, o opravu či doplnění údajů nebo o jejich výmaz (právo být zapomenut).
 • Máte právo podat na mě stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že:

 • Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě dobrovolného souhlasu nebo zákonného právního titulu.
 • Nepracuji s citlivými údaji (zdravotní stav, národnostní, rasový, etnický původ, náboženské vyznání, sexuální orientace, náboženské, politické přesvědčení aj.)
 • Vůči svým odběratelům splňuji informační povinnost a umožňuji jim výkon jejich práv (podle zákona o ochraně osobních údajů)
 • Pokud by došlo z mé strany k jakýmkoli změnám oproti popsanému stavu, neprodleně o tom budu své odběratele informovat, popř. tyto změny nebudu realizovat bez jejich informovaného souhlasu, pokud to zákon vyžaduje.

Snažila jsem se popsat všechno okolo soukromých údajů a nakládání s nimi co nejsrozumitelněji, kdyby Vám nicméně nebylo cokoli jasné nebo byste se chtěli jen na něco zeptat, kontaktujte mě na e-mailu Veronika.Lenzova@email.cz nebo na telefonu 604 629 139.