MILÍ ZÁKAZNÍCI, OD 8. DO 17. 6. ODLÉTÁ KORMORÁN DO TEPLÝCH KRAJIN. KDYŽ MU NECHÁTE DOPIS, PŘEČTE SI HO, AŽ SE VRÁTÍ.

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny druhy prodeje v internetovém obchodě U Kormorána: http://ukormorana.cz

Kupujícím je zákazník e-shopu, prodávajícím Mgr. Veronika Ďuríčková, DiS.,

 IČ:  03736351, místo podnikání Praha 3, Husitská 110/70, Praha 3. 

Kontaktní údaje e-shopu:

e-mail: Veronika.Lenzova@email.cz; Michal.Duricek@gmail.com,

Telefon: +420 604 629 139 a +420 773 467 127 

Adresa pro doručování: viz místo podnikání

Předmětem prodeje jsou domácí dekorační předměty z přírodních materiálů. Produkty nemají atestaci podle norem EU jako kosmetické produkty a nebyly podrobeny testování podle příslušných norem. Jakékoli jiné užití produktů než k dekoraci je na vlastní odpovědnosti kupujícího.

Ke všem produktům je přiloženo přesné složení a doba minimální trvanlivosti. Cena zboží uvedená v tomto e-shopu je konečná, nejsme plátci DPH. Ceny uvedené v okamžiku odeslání objednávky jsou závazné. Cena mýdel je daná váhou konkrétního mýdla (uvedená cena je za 100 g váhy), přesnou cenu prodávající kupujícímu sdělí e-mailem či telefonicky ještě před odesláním zboží. 

Objednávka a dodání zboží

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, je realizována na základě objednávky. Objednávku může zákazník uskutečnit prostřednictvím e-shopu, kontaktního telefonu či kontaktního e-mailu (viz Všeobecná ustanovení). Pro všechny způsoby platí stejné podmínky realizace a stejná cena za zboží i jeho dodání. Objednávka je závazná pro obě strany jako forma uzavření kupní smlouvy. 

Způsoby platby a dopravy a ceny poštovného jsou vyjmenovány na stránce jak-nakupovat/ .

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav obalu zboží a v případě, že je porušený, zboží nepřebírat, sepsat o tom s dopravcem protokol a informovat o této skutečnosti dopisem nebo e-mailem prodávajícího. Prodávající neručí za vady, které byly způsobeny při přepravě. 

Zboží je dodáno v co nejkratší době, v závislosti na dostupnosti produktů, která je uvedena u každého produktu, a na zvoleném způsobu platby. Je-li zboží skladem, je dodáno do 2 pracovních dnů od objednávky, při dostupnosti do týdne nejdéle do 8 pracovních dnů a při dostupnosti na vyžádání lhůtu dodání individuálně konzultujeme se zákazníkem mailem nebo telefonicky, přičemž zákazník má právo objednávku zrušit, pokud mu nabízený termín nevyhovuje. Lhůty dodání platí pro Českou republiku, při objednávce z jiných zemí se o podrobnostech dodání domluvíme s kupujícím e-mailem individuálně podle konkrétních okolností. Osobní převzetí je domlouváno individuálně telefonicky nebo mailem - prodávající kontaktuje zákazníka nejpozději první pracovní den od objednávky. Pokud si zákazník zvolí platbu předem na účet, je zboží zasláno ihned po přijetí platby na účet prodávajícího.

 

Pokud máte specifická přání ohledně termínu či způsobu dodání, napište to do poznámky v objednávce. Bezprostředně po obdržení objednávky se s Vámi spojíme e-mailem a domluvíme konkrétní podrobnosti. Budeme se snažit Vám vyjít vstříc.

 

Podmínky vrácení peněz do čtrnácti dnů od převzetí zboží

Zakoupené zboží může kupující do čtrnácti dnů od obdržení (resp. do čtrnácti dnů počínaje dnem následujícím od tohoto převzetí) bez udání důvodu vrátit. 

O svém úmyslu zrušit kupní smlouvu a vrátit zboží je kupující povinen předem informovat prodávajícího prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonu. Zboží je kupující povinen vrátit nepoškozené, způsobilé pro další prodej. Po převzetí zboží a kontrole jeho neporušenosti vrátí prodávající kupujícímu osobně nebo na účet do 14ti dnů peníze za zboží, nevrací však peníze za poštovné a další přepravní náklady. 

Záruka a reklamace zboží

Záruční doba zboží se řídí legislativou platnou v ČR a trvá 24 měsíců počínaje dnem převzetí zboží. Záruční doba se nemusí shodovat s dobou minimální trvanlivosti zboží. Do šesti měsíců od převzetí má zákazník právo na bezplatnou a bezodkladnou nápravu, pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (neodpovídá objednaným či zaplaceným položkám). Záruka se vztahuje na všechny vady, které zabraňují v řádném užívání zboží, nikoli však na opotřebení zboží způsobené běžným užíváním. 

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným opotřebením zboží

b) vady vzniklé nesprávným použitím zboží

c) vady vzniklé nesprávným skladováním a údržbou

d) vady vzniklé při přepravě (tyto vady budou řešeny v součinnosti s kupujícím a s dopravcem)

Reklamaci oznamujte na kontaktní e-mail Veronika.Lenzova@email.cz, reklamované zboží pak zašlete na adresu
Veronika Ďuríčková, Husitská 110/70, 130 00 Praha 3. Do zásilky přiložte kromě reklamovaného zboží rovněž popis důvodu reklamace, svou adresu a kontakt a doklad o nabytí reklamovaného zboží. 

Reklamaci vyřídíme v co nejkratším možném čase, nejdéle do 30ti dnů od jejího uplatnění.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu U Kormorána respektuje ochranu osobních údajů svých zákazníků, zásadně tyto údaje nepředává nikomu dalšímu. Všechna osobní data, která kupující prodávajícímu poskytne (adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu) slouží především k zabezpečení dodání zboží. Nepodporujeme rozesílání nevyžádaných dopisů a spamů. Několikrát do roka (cca 4x) rozesíláme našim zákazníkům informace o novinkách v našem e-shopu. Nepřejete-li si tyto informace dostávat, oznamte to prosím na mailové adrese Veronika.Lenzova@email.cz.

Závěrečná ustanovení

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky platí ve znění uveřejněném na webových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy, jsou umístěny tak, aby je kupující nalezl a mohl se s nimi seznámit. Forma jejich uveřejnění kupujícímu umožňuje jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy (přijetí zboží) přijímá kupující veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, pokud nebylo mezi prodávajícím a kupujícím v daném přípafě prokazatelně dohodnuto jinak.

Pokud jste zde nenašli něco, co Vás ohledně našeho obchodu zajímá, kontaktujte nás na e-mailu Veronika.Lenzova@email.cz nebo na telefonu +420 604 629 139, kde Vám dotazy zodpovíme.

 

V Praze dne 1.5.2016