Jací jsou lidé narození od 1. do 10. dne v měsíci

Čísla, která nás obklopují, vypovídají o našem životě a svými vibracemi jej i ovlivňují. Není to jen datum narození nebo číslo jména, ale třeba i telefonní číslo, SPZ auta, číslo domu... Datum svatby vypovídá o manželství, datum založení firmy o tom, jak se jí bude dařit. 
Číslo dne v měsíci, kdy jsme se narodili neboli psychické číslo do značné míry ovlivňuje naše vnímání a projevy. Souvisí s naším temperamentem, psychickým nastavením, talenty, nápady, přáními…

Jací jsou tedy lidé narození od 1. do 10. dne v měsíci podle psychických čísel?

Jednička je číslo začátků, aktivity, impulzů. Lidé narození prvního dne v měsíci bývají extrovertní, průbojní, někdy příliš zaměření na sebe sama. Jsou nezávislí, mají rádi svou svobodu a nenechají si do ničeho mluvit. Mají hodně energie, kterou dovedou přenést na druhé. Jsou to vůdčí typy, umějí strhávat ostatní k nadšení pro nové věci a projekty. Někdy ale mají problém dovést je do úspěšného konce.
Negativní „jedničky“ vidí jen sebe, svoje problémy a svoje potřeby, jsou žárlivé a panovačné.

Lidé narození 2. v měsíci jsou nesobečtí, citliví, laskaví, oddaní druhým, pracují raději v týmu než sami. Svých blízkých a rodiny si cení ze všeho nejvíc. Často druhým pomáhají, zvažují věci i z úhlu pohledu jiných lidí, na úkor ostatních se neprosazují. Vůdcovské sklony jim zcela chybí, nejsou dobří šéfové. Mohou být nerozhodní, zahlcení emocemi, hádaví. Pokud je někdo zklame, mají problém odpustit.

Trojka přináší do života mentální aktivitu, lidé narození třetího jsou kreativní, mají bohatou fantazii, dobré logické myšlení, vysokou inteligenci. Dokážou rychle přemýšlet a reagovat. Jsou činorodí, mají spoustu nápadů, jdou si za svými cíli, bývají soutěživí. Většinou postrádají schopnost diplomatického jednání. Bývají roztěkaní, když si na sebe naberou příliš mnoho věcí, snaží se je udělat všechny najednou, nestíhají to a jsou pak z toho nervózní.

Lidé narození čtvrtého bývají spolehliví, praktičtí a rozumní, poctiví, věrní, zodpovědní a vytrvalí. Než něco udělají, dobře si to nejdřív rozmyslí. Bývají to introverti, kteří se neradi svěřují a do svého soukromí hned tak někoho nepustí. Pokud ale mají někoho rádi, jsou vůči němu laskaví a štědří. Jsou pracovití, umějí „zabrat“, někteří to mohou až přehnat a stát se workoholiky. Jsou manuálně zruční. Nestaví si žádné vzdušné zámky, zůstávají realističtí. Když u nich převáží negativní vlastnosti čísla 4, mohou být hrubí a necitelní.

Pětka je číslem svobody, objevování, volnosti. Člověk s psychickým číslem pět je volnomyšlenkář, který nikoho nekritizuje a přijímá jakékoli názory a chování druhých, ale trvá na tom, aby nikdo neomezoval jeho vlastní svobodu. Je velmi společenský. Dovede se přizpůsobit okolnostem a změnám, nelpí na postojích ani na věcech. Bývá přívržencem nových věcí, objevů, techniky. Mají dobrou paměť. Negativní „pětka“ je nestálá, utíká od povinností a závazků, je náladová a okolí ji považuje za obtížnou.

Lidé narození šestého si velmi zakládají na rodině a domovu jako místu plném harmonie a klidu. Velmi špatně snášejí, když jejich domov takový není. Snaží se s blízkými v rodině dohodnout a harmonie dosáhnout, i za cenu velkých ústupků. Mají cit pro krásu, krásné věci, hezky zařízený domov. Potrpí si i na drahý luxus a dobré hmotné zabezpečení. Když necítí, že je lidé přijímají, mohou kvůli tomu ztratit sebedůvěru. Před konflikty místo řešení utíkají, protože mají ze sporů strach.

„Sedmičky“ si musí všechno samy vyzkoušet, nenechají se poučit od druhých. Jsou vnímaví, citliví na křivdy, mají cit pro spravedlnost a zastávají se slabších. Mívají velmi dobře vyvinutou intuici, dobře vnímají energie druhých, jsou dobří maséři, fyzioterapeuti aj. Jsou zodpovědní, spolehliví, takové chování vyžadují i od druhých. Často po prvním neúspěchu ztrácejí trpělivost a věci nedokončí. Hrozí jim riziko různých závislostí a mají sklony k intrikám.

Lidé narození osmého mají velmi vyvinuté logické myšlení, rádi jednají samostatně, bez váhání se rozhodují, umějí dobře zacházet s penězi. Často bývají nezávislými podnikateli nebo manažery. Málokdy se ocitají zcela bez prostředků, hodně „osmiček“ umí peníze i dobře vydělávat. Mohou mít sklony k extrémům v chování, negativní osmičky neberou ohledy na druhé a kráčejí „přes mrtvoly“.

Devítka je číslo završení, celku. Lidé narození devátého posuzují věci s nadhledem, jsou tolerantní a velkorysí. Často se zabývají celosvětovými problémy, rádi diskutují o duchovních a filozofických otázkách. Rádi cestují. Dobře se jim pracuje v týmu. Negativní „devítky“ mohou být chladné, povýšené a mírně arogantní.

Lidé narození desátého mají vlastnosti jako ti, kteří se narodili prvního (nezávislost, průbojnost, dávají impulzy k novým začátkům, umějí strhnout druhé). Jsou ale duchovněji založení než „jedničky“, nemají tak silné vůdcovské sklony (spíš než šéfy bývají jejich pomocníky či asistenty), umějí lépe komunikovat s lidmi a nejsou tolik zaměření sami na sebe. Bohužel často neumějí využít všech svých schopností, mohou být chaotičtí.