Jací jsou lidé narození od 11. do 20. dne v měsíci

Psychické číslo, tj. den v měsíci, kdy jsme se narodili, vypovídá o našem psychickém nastavení. Tento článek je pokračováním článku Jací jsou lidé narození od 1. do 10. dne v měsíci

Číslo 11 se skládá ze dvou jedniček, které dohromady (v součtu) dávají dvojku. Napětí mezi nezávislou egoistickou jedničkou a pečující dvojkou způsobují, že těmto lidem nebývá snadné rozumět. Potřebují klid, ale často reagují přecitlivěle a místo obrany rovnou útočí. Na druhou stranu jsou citliví a empatičtí.

Kdo se narodil dvanáctého, bývá činorodý, bystrý, rád se baví s lidmi. Umí s lidmi také dobře vycházet, protože umějí vnímat věci z různých úhlů pohledu. Bývají všestranní a skromní. Mohou být impulzivní. V životě mívají štěstí.

Třináctka navzdory své špatné pověsti nepřinášejí těm, kdo ji mají zapsanou jako den svého narození, smůlu. Tito lidé bývají praktičtí, spolehliví, poctiví a věrní. Ve své práci i v životě mají rádi systém a řád. Potrpí si na materiální zajištění. Mají sklon k nízké sebedůvěře, která může způsobit, že se s nimi okolí jen těžko domluví.

Čtrnáctka dává lidem, jejichž datum narození je 14., energii jedničky a čtyřky, dohromady pětky. Jednička jim dává nezávislost a energii, čtyřka praktické schopnosti, pětka objevitelské nadšení. Mají logické i praktické schopnosti, dovedou se pro něco nadchnout, stále si něco plánují a potřebují hodně podnětů a cílů. Negativní 14 mají diktátorské sklony a rády poroučejí ostatním. 

Pokud se někdo narodil 15., má v sobě konflikt z vlivu ctižádostivé jedničky, nezávislé pětky a ustupující šestky. Může to vést k tomu, že se chová jednou tak, a podruhé úplně jinak. Na jedné straně touží po vysokých cílech a po svobodě, na druhé po klidu a harmonii. Mohou vypadat vzdorovitě a vzpurně, ale pod touto slupkou se skrývá nejisté a zranitelné nitro. Často si zachovávají odstup od druhých.

Člověk narozený 16. má duševní hloubku, někdy i spirituální schopnosti. Všechno si chce vyzkoušet sám. Je poměrně vytrvalý. Umí se podívat na věci s nadhledem. Když převáží negativní aspekt, je až příliš nezávislý, pohrdá všemi zvyklostmi jako zbytečnými konvencemi. Mívá problém pochopit druhé a rovněž okolí často nechápe jeho.

Kdo se narodil 17., je nezávislý, pracovitý, bystrý, dovede překonávat překážky. Je realistický, umí odhadnout situaci a svoje možnosti. Dokáže dobře využít své zkušenosti. Bývá ale vrtošivý a potrpí si na to, aby jej okolí stále ujišťovalo o tom, jak je skvělý a má spoustu dobrých vlastností. 

Lidé narození 18. jsou zodpovědní, mají smysl pro pravdu, dobré analytické myšlení. Dovedou ovlivňovat své okolí. Dobře se s nimi jedná. Mohou být ale náladoví, podezíraví, žárliví nebo nervově labilní.

Narození 19. přináší psychickou nevyrovnanost, protože vibrace jedničky a devítky se navzájem vylučují (soustředění převážně na sebe sama a zaměření na celek, globální pohled). Proto těmto lidem okolí často příliš nerozumí. Nechybí jim nadhled, soucit, ale jsou energičtější a cílevědomější než devítky. Mohou se cítit osamělí.

Člověk narozený 20. je mimořádně laskavý, soucitný, pro druhé by se rozkrájel. Má až sklon přehlížet kvůli nim sebe sama. Velmi špatně snáší stres a samotu. Snadno ztrácí sebedůvěru, potřebuje oporu druhých. Má křehkou duševní rovnováhu, ze stresu může i onemocnět. Je nerozhodný. Má sklony k psychosomatickým onemocněním z potlačovaného vzteku, někdy může být výbušný.