Jací jsme souhrnně podle dne narození

Každý den je ovlivněný jinou vibrací, podle čísel, z nichž se skládá. Na psychické číslo (den narození) se můžeme ale podívat i souhrnně: Jednak se dá datum sečíst, čímž nakonec vyjde jednociferné číslo, které pak ovlivňuje dané datum (takže 24 je ovlivněno 6, 13 čtyřkou, 25 sedmičkou atd.). Dále můžeme říci, že nejdůležitější je první číslice z data, tzv. primární číslo, i když druhá samozřejmě číslo ovlivňuje také (jak jste se mohli dočíst ve vlastnostech čísel jednotlivých dnů).
***
Jednociferné datum (1. – 9. den v měsíci) má tedy energii čísel 1-9
11. – 19. – první číslo je 1, to tedy ovlivňuje vlastnosti všech těchto čísel. Jednička dodává lidem narozeným 11. – 19. ctižádost, energii, nezávislost. Tito lidé reagují nejdříve rozumově a teprve potom emocionálně.
***
20. - 29. – ovlivnění číslem 2: Lidé narození 20. - 29. Jsou méně rozhodní, převažují u nich emoce, jimiž také nejdříve reagují na situace. Jsou citliví na stres.
***
30. a 31. – ovlivnění číslem 3: Tito lidé jsou bystří, zvědaví, všestranní, zpravidla velmi inteligentní, reagují přímo, bez vytáček, někdy ale mohou reagovat impulzivně.