Jací jsou lidé narození od 21. do 31. dne v měsíci

Psychické číslo, tj. den v měsíci, kdy jsme se narodili, vypovídá o našem psychickém nastavení. Tento článek je pokračováním článku Jací jsou lidé narození od 1. do 10. dne v měsíci a Jací jsou lidé narození od 11. do 20. dne v měsíci.  

Lidé narození 21. jsou citliví, chápaví, empatičtí. Jsou tolerantní a dobře vycházejí s druhými lidmi. Mají rádi společnost, jsou neradi sami. Jsou tvořiví, komunikativní. Nacházejí uplatnění v oborech, kde se zpracovávají informace, ať už jsou to technologie nebo třeba účetnictví. Umějí dobře posoudit situaci, rozvážit věci z různých úhlů pohledu.

Jestli jste se narodili 22., jste citliví, laskaví, vyrovnaní, prakticky založení lidé. Jste vytrvalí, důkladní, dotahujete věci do konce. Časem získáte potřebnou sebedůvěru a prosadíte se sami, bez cizí pomoci. Nemáte rádi nabubřelé citové výlevy, ale máte pochopení pro druhé lidi, umíte je empaticky vyslechnout a pomoci. Dobré vlastnosti „dvaadvacítek“ vznikají kombinací dvojek a čtyřky, pokud u někoho jedno z čísel výrazně převáží a „utiskuje“ druhé, může být takový člověk velice nerozhodný a ovlivnitelný (to když dominuje 2), nebo přemýšlí jen o materiálních hodnotách (to když převáží 4).

U lidí narozených 23. se spojuje schopnost akce a vnímavost. Mají dobré a rychlé myšlení i fantazii a kreativitu, bývají všestranně nadaní. Posuzují věci v první řadě emocionálně, teprve potom rozumově a logicky. Jsou otevření a tolerantní, chtějí svou svobodu, ale neupírají ji ani druhým. Tito lidé bývají poněkud složití a okolí může mít problém s tím, aby jim porozumělo.

Lidé, kteří mají v rodném listě zapsaný v kolonce data narození jako den 24., jsou vnímaví a racionální, umějí dobře rozlišit reálné a nereálné (požadavky, cíle, sny, vize…). Mají velmi dobře vyvinuté logické uvažování. Jsou ale velmi náchylní onemocnět ze stresu, ze stresu mohou rovněž reagovat agresivně a bezohledně.

Lidé narození 25. jsou laskaví, citliví, ochotní pomoci, všechno si raději vyzkoušejí sami, než aby se nechali poučit od ostatních. Jsou činorodí, potřebují zvládat nějaké výzvy, překážky, jinak se cítí nevyužití. Mohou mít sklony k impulzivnímu a chaotickému jednání, někdy dříve jednají a teprve potom přemýšlejí.

Kdo se narodil 26., bývá dost energický, ctižádostivý a průrazný, ale přesto starostlivý a empatický. Často zastává vedoucí funkci. Někdy má sklony k chaosu a ztrátě smyslu pro realitu. Převážně dosahuje svých cílů, třebaže se musí hodně snažit.

Mírumilovný, klidný, zásadový, poctivý je člověk narozený 27. Vyhýbá se povrchnosti, usiluje o zlepšení života druhých. Často inklinuje k alternativním směrům a léčbě. Vyhýbá se i povrchním vztahům. Většinou je úspěšný. Může se nechat druhými využívat. V případě, že se mu okolnosti „vymknou z ruky“, inklinuje k závislostem.

Člověk narozený 28. je energický, neústupně si jde za svým. Všechny „28“ ale nejsou aktivní, některé z přecitlivělosti naopak upadají do pasivity. Nechybí mu ale ani citlivost a intuice. Dovede rozhodovat o svém životě sám, nenechá se manipulovat a ovlivnit. Může být prudký a vznětlivý. Nastřádaný hněv může poškodit jeho zdraví. Nemá vysoké sebevědomí.

Kdo se narodil 29., posuzuje svět především emocionálně, teprve potom rozumově. Rád pomáhá druhým, často si i volí takovou profesi, kde může ostatním pomáhat (zdravotnictví, školství, sociální práce…). Bojí se své zranitelnosti, proto je tajnůstkářský a velice si střeží své soukromí. Nevadí mu samota, nevyhledává velkou společnost. Jejich psychika může být pro některé lidi jen obtížně pochopitelná.

Člověk narozený 30. je nápaditý, inteligentní, bystrý, uvažuje rychle. Je to silná a výrazná osobnost s výraznými názory. Rád soutěží. Je pravdomluvný. Rychle se orientuje. Pro své vyhraněné a radikální názory ale může být méně oblíbený u druhých. Někdy rychleji jedná, než myslí. Je impulzivní. 

Lidé narození 31. jsou nápadití, bystří, mají velkou představivost. Tyto vlastnosti jim dává trojka. Zároveň ale mají díky čtyřce schopnost budovat, realizovat, kromě toho přináší zodpovědnost, vytrvalost, schopnost dosahovat cílů soustředěným úsilím. Rychle se rozhodují, zvládají i velký nápor práce. Negativními vlastnostmi může být povrchnost, využívání druhých k vlastnímu prospěchu.